فیلم دزدان دریایی

گروهی از دزدان دریایی و یک گروه از راهزنان، به مبارزه برای گرفتن یک نهنگ خاکستری می پردازند که مهر سلطنتی را بلعیده است... فیلم سانسور شده و فاقد صحنه های غیراخلاقی می باشد.

دریافت فایل دریافت فایل